Personer med emneord «Kvalitativ metode»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasbø, Gunvor Forsker gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Bratberg, Øivind Førstelektor oivind.bratberg@stv.uio.no Komparativ politikk, British Politics, Social Democracy, Kvalitativ metode, Tekstanalyse
Fugelli, Pål Senioringeniør pal.fugelli@usit.uio.no Vitenskapelig databehandling, Forskningsstøtte, Kvalitativ metode
Hauge, Åshild Lappegard Førsteamanuensis 95230172 a.l.hauge@psykologi.uio.no Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kvalitativ metode, Sosialpsykologi, samfunn
Holter, Marianne Therese Smogeli Postdoktor +47 92405051 (mob) m.t.s.holter@psykologi.uio.no Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kvalitativ metode, Kultur- og samfunnspsykologi
Jessen, Reidar Schei Postdoktor r.s.jessen@psykologi.uio.no Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, psykoanalyse, Kvalitativ metode
Kjellman, Kjell Erling Førstelektor +47 22854140 k.e.kjellman@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvalitativ metode, Utvikling, Komparativ metode, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, Sosiale bevegelser
Middelthon, Anne-Lise Orvin +47 22850591 +47 93265164 (mob) a.l.o.middelthon@medisin.uio.no Kvalitativ metode, Medikalisering av hverdagen, Migrasjons helse, Seksuell og reproduktiv helse, 'Utsatte' grupper
Mikalsen, Maja Feng Ph.d.-kandidat +47 417 63 636 majmik@phs.no Sosiologi, Kriminologi, Kriminalitetsforebygging, Sosial ulikhet, utdanning, Diskriminering, Mangfold, Kvalitativ metode, Kvantitativ metode
Rua, Marte Stipendiat +47 22850115 +47 92685567 marte.rua@jus.uio.no fengselstraff, fengselshelse, Isolasjon, rehabilitering, kvalitativ metode
Spehar, Ivan Førsteamanuensis +47 22850560 ivan.spehar@medisin.uio.no Organisering og ledelse, Sykehus, Primærhelsetjenesten, Kvalitativ metode
Svensson, Amelia Ella a.e.svensson@student.jus.uio.no Rettssosiologi, kvalitativ metode, Kvantitativ metode
Sæther, Inga Stipendiat inga.sather@sosgeo.uio.no sosiologi, arbeidsmigrasjon, ruralsosiologi, migrasjon, kvalitativ metode
Ugelvik, Thomas Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.