Nettsider med emneord «Kvalitetssystemet for studier»

Publisert 10. juni 2022 12:42

Da er det hyggelig å kunne melde at arbeidsgruppa for utvikling av en GDPR policy for arbeid med kvalitet i utdanningene ved Universitetet i Oslo har levert et policy notat til ledelsen ved UiO som nå skal ut på høring blant fakultetene. Tittelen er "Læringsanalyse og kvalitet i utdanningene ved UiO: Forslag til personvernpolicy", og formålet er å vurdere juridiske, personvernmessige og etiske spørsmål knyttet til å etablere læringsanalyse som en pågående og systematisk aktivitet ved UiO.

Publisert 5. juni 2020 11:54