Nettsider med emneord «Kvantitative utdanningsanalyser»

Publisert 4. apr. 2020 12:14
Barn som regner mattestykker
Publisert 22. jan. 2020 11:25

Kartleggingsprøver er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Formålet med prøvene er å avdekke behov for individuell oppfølging hos elever. Prøvene skal gi lærerne et verktøy for å støtte elevenes læring.

Publisert 25. feb. 2015 12:01
Publisert 13. aug. 2012 14:09
Publisert 6. aug. 2010 09:14
Publisert 6. aug. 2010 09:11
Publisert 6. aug. 2010 09:09