Nettsider med emneord «Læreplanstudier»

Publisert 24. sep. 2019 13:35
Publisert 27. nov. 2018 16:17
Publisert 21. feb. 2018 14:28
Publisert 7. okt. 2014 13:07
Publisert 7. okt. 2013 14:26
Publisert 5. okt. 2010 09:15

Dette er en følgeevaluering av Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre vurderingspraksis”. I alt 77 skoler i grunnopplæringen deltok i prosjektet, som rettet seg mot trinn med kompetansemål i læreplanen. Lærere i grunnskolen skulle utvikle/prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, samfunnsfag samt mat og helse, mens lærere i videregående skole skulle utvikle/prøve ut kjennetegn i norsk, matematikk og andre fag. EKVA gjennomførte følgeevalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med PFI.

Publisert 16. aug. 2010 15:29
Publisert 16. aug. 2010 15:27
Publisert 9. aug. 2010 09:25
Publisert 6. aug. 2010 09:38
Publisert 6. aug. 2010 09:37
Publisert 6. aug. 2010 09:12