Personer med emneord «Læring og utdanning»

Navn Telefon E-post Emneord
Brevik, Lisbeth M. Førsteamanuensis og Forskerutdanningskoordinator +47 22856330 +47 90036500 (mob) 90036500 l.m.brevik@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Bergem, Ole Kristian Forsker +47 22844125 +47 47293743 (mob) o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Blikstad-Balas, Marte Professor 90824582 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget
Bø, Anne Kristin 95747756 a.k.bo@ils.uio.no Kunnskap i skolen, Elever og globalisering, Sosial kompetanse, Læring og utdanning, Identitetsprosesser og utdanning, Relasjonen lærer-elev, Klasseromsforskning
Carrai, Debora Førsteamanuensis +47 22857615 +47 92636568 (mob) 92636568 debora.carrai@ils.uio.no Fremmedspråk, Fremmedspråkundervisning, Fremmedspråk fagdidaktikk, Spansk didaktikk, Italiensk didaktikk, Motivasjon, Læring og utdanning
Colbjørnsen, Tor Førstelektor +47 22855283 +47 31290168 (mob) tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Styring av utdanning, skolen som organisasjon
Daza, Viviana viviana.daza@ils.uio.no Lærerutdanning, Praksis, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Læring og utdanning
Elstad, Eyvind Professor +47 22857613 +47 90728604 (mob) eyvind.elstad@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Engelien, Kirsti Lyngvær Utdanningsleder 47394552 k.l.engelien@ils.uio.no Læring og utdanning
Fjeldstad , Dag T Oddssøn Senior d.t.o.fjeldstad@ils.uio.no Samfunnsfagdidaktikk, Fagdidaktikk, Læring og utdanning
Fosse, Britt Oda Førsteamanuensis +47 22844598 b.o.fosse@ils.uio.no Læring og utdanning
Frønes, Tove Stjern Forsker +47 22844397 +47 91589591 (mob) 91589591 t.s.frones@ils.uio.no Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse
Frønes, Tove Stjern Forsker +47 22844397 +47 91589591 (mob) 91589591 t.s.frones@ils.uio.no Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse
Føinum, Merete merete.foinum@ils.uio.no Mentorer, Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Lærerprofesjonalitet, Pedagogikk, Veiledning
Gudmundsdottir, Greta Björk Professor +47 22855697 +47 94525222 (mob) +47 94525222 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier
Gunnulfsen, Ann Elisabeth Førsteamanuensis +47 22858557 +47 97759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Hatlevik, Ove Edvard o.e.hatlevik@ils.uio.no EKVA, Læringsstrategier, Psykometri, Læring og utdanning, Motivasjon
Hellekjær, Glenn Ole Professor +47 22857364 +47 69185078 (mob) g.o.hellekjar@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk
Helstad, Kristin Førsteamanuensis +47 22854066 95273101 kristin.helstad@ils.uio.no Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Hunskaar, Tove Seiness Stipendiat +47 22854158 +47 48076074 (mob) t.s.hunskaar@ils.uio.no Læring og utdanning
Hvistendahl, Rita Elisabeth Dekan +47 22844030 +47 97128718 (mob) 97128718 r.e.hvistendahl@uv.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk
Jensen, Ruth Førsteamanuensis +47 22844857 +47 45411604 (mob) +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Kaarstein, Hege Forsker +47 22856602 +47 41304000 (mob) hege.kaarstein@ils.uio.no Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Kjærnsli, Marit Førsteamanuensis +47 22854153 +47 22237468 (mob) marit.kjarnsli@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Klette, Kirsti Professor +47 22855285 +479344660 (mob) kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Mathiassen, Ketil Førstelektor +47 22857664 92234825 ketil.mathiassen@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Lektorprogrammet, Læring og undervisning, Læring og IKT, Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk, Universitetsskole, Undervisningskvalitet, Vurdering
Nesje, Katrine Førsteamanuensis +47 95769090 (mob) 22857612 / 004795769090 katrine.nesje@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk
Nilsen, Trude Forsker +47 22854817 +47 40413360 (mob) trude.nilsen@ils.uio.no LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet
Nortvedt, Guri Førsteamanuensis +47 22854332 +47 91320460 (mob) guri.nortvedt@ils.uio.no EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning
Olsen, Rolf Vegar Professor +47 22844510 +47 98859376 (mob) 988 59376 r.v.olsen@cemo.uio.no Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Onstad, Torgeir Senior +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk
Ottesen, Eli eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Roe, Astrid Seniorforsker astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Rohatgi, Anubha Seniorrådgiver +47 22854048 +47 41632260 (mob) anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Skolemiljø, IKT og læring, LEA
Rødnes, Kari Anne Førsteamanuensis +47 22854834 +47 95203298 (mob) k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Strømme, Torunn Aanesland Førsteamanuensis +47 22840730 +47 93427235 (mob) t.a.stromme@ils.uio.no Læring og utdanning
Teig, Nani Postdoktor +47 45398548 (mob) nani.teig@ils.uio.no EKVA, PISA, TIMSS, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning, utforskende arbeidsmåter, loggfiler analyse
Vestøl, Jon Magne Professor i religions- og etikkdidaktikk 22844595 41450259 (mob) j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Vestøl, Jon Magne Professor i religions- og etikkdidaktikk 22844595 41450259 (mob) j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Vold, Eva Thue Professor +47 22855052 +47 48099164 (mob) e.t.vold@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fremmedspråk