Nettsider med emneord «Læringsanalyse»

Publisert 5. nov. 2020 12:30

Vi inviterer til et PhD-forskermøte om læringsanalyse. Det er et uformelt møte der noen av PhD studentene ved UiO som fokuserer på læringsanalyse får presentere og diskutere sitt arbeid.

Publisert 4. nov. 2020 16:50

Vi inviterer til HuLAR seminar med fokus på bruk av læringsanalyse for undervisningsformål, og kvalitetsutvikling av studieprogrammer og emner. Seminaret er for ansatte ved UiO som er interessert i å bruke læringsanalyse i sine aktiviteter.

Publisert 4. nov. 2020 16:43

We invite you to a HuLAR seminar focusing on the use of learning analytics for teaching purposes and quality development of study programmes and courses. The seminar is for personell at UiO interested in using learning analytics in their activities.

Bildet kan inneholde: produkt, linje, colorfulness, torget.
Publisert 25. okt. 2019 14:02

HuLAR er et hub/node-nettverk og en støttestruktur for forskere og ansatte ved UiO som ønsker å gjøre data-drevet forskning og praksisutvikling for å forbedre studenters betingelser for læring.

Publisert 19. juni 2014 13:22
Publisert 31. aug. 2010 13:56