Personer med emneord «Lønn»

Navn Telefon E-post Emneord
Alm, Tove Førstekonsulent +47-22841029 tove.alm@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bakken, Marie Cecilie Rådgiver +47-22850508 m.c.bakken@medisin.uio.no HR-system, Permisjon, Lønn, Personaladministrasjon, Fravær, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Brown, Christopher Martin Seniorrådgiver +47-22854192 +47-97015910 (mob) c.m.brown@admin.uio.no Regelverk, Avstemming, Veiledning, Lønn, Nettpublisering, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Brånå, Thomas Rådgiver +47-22856374 thomas.brana@nhm.uio.no Personaladministrasjon, HR, Permisjon, Ansettelse, Fravær, Fratredelse, Rekruttering, Lønn, Pensjon
Buday, Marta Seniorkonsulent +47-22851961 marta.buday@khm.uio.no Reise, Avstemming, Opplæring, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Refusjoner, Administrasjon, Fakturaer, Kontrollprogram, Lønn, Fakturaer
Ekstrand, Heidi Rådgiver +47-22856849 +47-41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Personaladministrasjon, Lønn
Fjeldstad, Peik Paul Seniorrådgiver +47-22841036 p.p.fjeldstad@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Gaard, Eli Molven Seniorkonsulent +47-22841037 e.m.gaard@admin.uio.no Honorar, Lønn
Gobinath, Jannani Førstekonsulent +47-22856068 jannani.gobinath@uv.uio.no Bestilling, Innkjøp, Basware, Fakturaer, HR-Portalen, Regnskap, Lønn
Halfstad, Åse Ragnhild Rådgiver +47-22844681 a.r.halfstad@medisin.uio.no Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Saksbehandling, Lønn, Fravær, Permisjon, HR-system, Rekruttering
Hansen, Andre Nikolai Seniorrådgiver +47-22858539 (mob) a.n.hansen@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system
Haugen, Beth Seniorkonsulent +47-22856057 beth.haugen@admin.uio.no Lønn, Honorar
Holm, Greta Seniorrådgiver +47-22856914 greta.holm@hf.uio.no Personaladministrasjon, Juridisk rådgiver, Lønn, Likestilling, Kurs
Holmseth, Marit Seniorkonsulent +47-22855433 marit.holmseth@admin.uio.no Honorar, Lønn
Jørgensrud, Nina Rådgiver +47-22856160 nina.jorgensrud@admin.uio.no Avstemming, Lønn, Opplæring, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Kalrasten, Anne Førstekonsulent + 47- 22859645 anne.kalrasten@jus.uio.no Regnskap, Innkjøp, Anskaffelser, HR-bilag, Lønn, kontrollprogram
Kilenzi, James Hannington Seniorkonsulent +47-22856315 j.h.kilenzi@admin.uio.no Lønn, Honorar
Kjeldsrud, Nina Rådgiver +47-22855781 nina.kjeldsrud@admin.uio.no Honorar, Lønn
Kolstad, Vigdis Seniorkonsulent +47-22855774 vigdis.kolstad@admin.uio.no Lønn, Honorar
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47-22856241 +47-95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Mumtaz, Simon Seniorkonsulent +47-22858665 simon.mumtaz@admin.uio.no Lønn, Honorar
Revil, Anne Lau Rådgiver +47-22854472 a.l.revil@admin.uio.no Nettpublisering, Lønn, Avstemming, Honorar, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Rockwell, Susan Rådgiver +47-22850507 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Rykken, Jan Seniorrådgiver +47-22858555 jan.rykken@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Sivakumaran, Rajeswary Konsulent +47-22841045 rajeswary.sivakumaran@admin.uio.no Refusjon, Lønn
Sneve, Jon Arne Rådgiver +47-22852783 +47-95020083 (mob) j.a.sneve@admin.uio.no HR-portalen, SAPUiO, Lønn, Brukerstøtte, Stipend
Sporsheim, Monica Rådgiver +47-22857904 monica.sporsheim@admin.uio.no Honorar, Lønn
Thue, Torbjørn Førstekonsulent +47-22856823 torbjorn.thue@admin.uio.no Honorar, Lønn
Tveitan, Ragnhild Sverdrup Prosjektleder +47-22841027 +47-91132645 (mob) r.s.tveitan@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Regelverk
Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47-22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47-22851819 +47-90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Partssamarbeid, Medbestemmelse, HR
Vijiyakumar, Ranjalee Førstekonsulent +47-22841028 ranjalee.vijiyakumar@admin.uio.no Lønn, Honorar
Winge, Ada Førstekonsulent +47-22850504 ada.winge@medisin.uio.no Bilag, Honorar, Lønn, Kontrollprogram