Nettsider med emneord «Large-scale assessments»

Publisert 11. des. 2019 12:53
Publisert 23. okt. 2018 16:43

The seminar launches the recently published book, "Tjue år med TIMSS og PISA i Norge - Trender og nye analyser".

Publisert 23. okt. 2018 16:37

Julius K. Björnsson and Rolf V. Olsen edited a book that describes how the results of the international large-scale studies PISA and TIMSS can be interpreted in the context of the Norwegian educational system. In nine chapters, the authors and editors present selected findings from these studies based on the data from almost 20 years and showcase how they may impact education in Norway.

Publisert 6. des. 2017 13:29
Mann skriver på tastatur
Publisert 15. jan. 2015 13:18

The research group “Large-scale Educational Assessment” (LEA) is aimed at developing and validating large-scale assessments, addressing relevant questions in education based on large-scale assessment data, and disseminating the findings obtained from large-scale assessment data analysis to a broad audience.

Bildet kan inneholde: svart, arkitektur, svart og hvit, stil, font.
Publisert 14. jan. 2015 17:51

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).