Nettsider med emneord «Leder»

Publisert 9. des. 2013 18:03

Publiseringstallene for 2010 ved UV viser en gledelig utvikling, melder prodekan Jorunn Møller i denne lederen.

Publisert 9. des. 2013 17:42

I 2010 hadde vi en imponerende vekst i antall publikasjonspoeng, og fakultetet kunne dokumentere at UV lå over snittet for publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk ved UiO og var på linje med HFs resultater. Spørsmålet vi har stilt oss i løpet av året som er gått, er om denne utviklingen ville vare ved?

Publisert 6. aug. 2010 09:13