Nettsider med emneord «Matematikk»

Publisert 11. sep. 2018 15:47

Vi har i dag lite kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som påvirker utvikling av matematiske ferdigheter. Vi trenger mer forskning med særlig fokus på den tidlige opplæringen, fordi det er i tidlig barndom den grunnleggende kompetansen i matematikk bygges.

Publisert 2. des. 2011 13:15
Publisert 28. sep. 2011 10:10