Nettsider med emneord «Matematikkvansker»

Barn med nettbrett. Illustrasjonsfoto.
Publisert 7. jan. 2021 08:52

─ Digitale prøver i småskolen gir lærerne den informasjon de trenger for å tilrettelegge undervisningen for de elevene som strever, forklarer førsteamanuensis og prosjektleder Guri Nortvedt.

Publisert 24. sep. 2019 13:06
Prøvene kan hjelpe læreren å oppdage elever som har behov for ekstra hjelp. Illustrasjonsfoto av elev og læsrer i klasserommet: Colourbox
Publisert 11. feb. 2019 08:47

Nå skal forskere utvikle prøver som skal identifisere hva første- og tredjeklassingene som strever med matematikk, faktisk kan. Det kan gi lærerne viktige verktøy for å støtte barnas læring.

Publisert 11. sep. 2018 15:47

Vi har i dag lite kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som påvirker utvikling av matematiske ferdigheter. Vi trenger mer forskning med særlig fokus på den tidlige opplæringen, fordi det er i tidlig barndom den grunnleggende kompetansen i matematikk bygges.

Publisert 22. aug. 2017 09:37
Publisert 22. feb. 2016 12:14