Nettsider med emneord «Mentoring»

To studenter i samtale
Publisert 31. okt. 2011 10:38

Lærerstudentenes møte med praksisskolene og de første årene som nyutdannet lærer har stor betydning for lærernes motivasjon for yrket og utvikling av egen læreridentitet.