Nettsider med emneord «Mi Lenga»

Fatima Reda. Illustrasjonsfoto.
Publisert 3. feb. 2022 15:35

─ Fatima Reda frå Mi Lenga-programmet har allereie gitt eit viktig bidrag til andrespråksfeltet, seier tidlegare rettleiar.

seminar
Publisert 17. des. 2021 08:53

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Lektorer samlet rundt et bord med presentasjon på skjerm. Foto.
Publisert 8. des. 2021 13:26

 ─ Jeg er selv et levende symbol på flerspråklighet i jobbhverdagen, fortalte en av deltagerne på seminar om temaet.

Studenter i klasserommet
Publisert 21. feb. 2020 09:18

Lektorstudentene på Mi Lenga-prosjektet tar utgangspunkt i egne erfaringer når de skal undersøke ulike aspekter ved flerspråklige elevers skolehverdag