Nettsider med emneord «Motivasjon»

Publisert 12. okt. 2018 09:44
Publisert 11. sep. 2018 15:47

Vi har i dag lite kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som påvirker utvikling av matematiske ferdigheter. Vi trenger mer forskning med særlig fokus på den tidlige opplæringen, fordi det er i tidlig barndom den grunnleggende kompetansen i matematikk bygges.

Publisert 19. sep. 2016 14:15
Publisert 13. aug. 2014 13:51
Publisert 6. des. 2012 12:19
Publisert 4. okt. 2012 13:43