Personer med emneord «Motivasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Øistein Professor +47-22858046 oistein.anmarkrud@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Motivasjon
Bjørnebekk, Gunnar Professor +47-22858067 gunnar.bjornebekk@isp.uio.no Motivasjon, Læring, Aggresjon
Carrai, Debora Førsteamanuensis +47-22857615 92636568 (mob) 92636568 debora.carrai@ils.uio.no Fremmedspråk, Fremmedspråkundervisning, Fremmedspråk fagdidaktikk, Spansk didaktikk, Italiensk didaktikk, Motivasjon, Læring og utdanning
Gjesme, Torgrim Professor emeritus torgrim.gjesme@iped.uio.no Pedagogikk, Lære å prestere, Motivasjon
Haynes, Helene Victoria Seniorkonsulent +47-22857796 41542423 h.v.haynes@mn.uio.no programseminar, ForVei, trivsel, studieteknikk, stressmestring, motivasjon, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, mestring, psykisk helse, sosial og akademisk integrert, studenter i høyere utdanning
Niemivirta, Markku Professor +47-22857778 markku.niemivirta@iped.uio.no Pedagogikk, Læring, Motivasjon, Nevrologi
Nygaard, Hedvig Lie Seniorrådgiver +47-22857534 +47-92408190 h.l.nygaard@admin.uio.no Studentrekruttering, Læringsmiljø, Mangfold, Veiledning, Motivasjon, Tilgang til høyere utdanning
Villanger, Ilan Dehli Seniorrådgiver +47-22855545 +47-97579295 (mob) 97579295 i.d.villanger@mn.uio.no glede, studentoppfølging., InterAct, mestring, Veiledning, motivasjon, rekruttering, foredragsholder, trivsel, Læringsmiljø, gruppefasilitator, studentrekruttering, kollegaveiledning, samtaleteknikk, programseminar, studieteknikk, ForVei
Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47-22856304 +47-45262038 (mob) l.t.s.westgaard@mn.uio.no programseminar, ForVei, seminarkoordinator, InterAct, kollegaveiledning, samtaleteknikk, organisasjonskultur, trivsel, studieteknikk, stressmestring, Gruppelærerseminar, foredragsholder, motivasjon, kurs, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, gruppefasilitator, mestring, organisasjonsutvikling