Personer med emneord «NK-celler»

Navn Telefon E-post Emneord
Dissen, Erik Professor +47-22851152 +47-91823478 (mob) erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Inngjerdingen, Marit Professor +47-22840213 95063929 marit.inngjerdingen@medisin.uio.no NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi