Nettsider med emneord «Nasjonale prøver»

Henrik Ræder og Rolf Vegar Olsen. Foto.
Publisert 9. apr. 2021 10:18

Da nasjonale prøver ble innført i den norske skolen var det for å både støtte lærerens arbeid i klasserommet og for å gi informasjon til skoleledelse.

Cecilie Weyergang og Ingeborg Anly
Publisert 31. aug. 2020 09:53

Hver høst gjennomføres nasjonale prøver i lesing, og det kan skape debatt. Vet du hva de nasjonale prøvene egentlig består av og hvorfor de gjennomføres? 

Gutt leser bok
Publisert 24. aug. 2020 07:40

– Nasjonale prøver skal være et felles utgangspunkt å drive god leseopplæring, forteller fagmiljøet bak de nasjonale prøvene i lesing. Den ferske nettsiden Språkløyper skal hjelpe lærere i arbeidet med å følge opp resultatene fra prøvene.

Publisert 19. sep. 2018 16:01

Prosjektet gjøres i samarbeid med Matematikksenteret, hvor vi har som mål å koble sammen skalaene til regneprøvene i 5. og 8. trinn. Dette vil gjøre det mulig å følge læringsprogresjonen til elever fra 5. til 8. trinn i regning. 

Publisert 15. aug. 2016 12:49
Publisert 14. aug. 2012 08:50
Publisert 22. aug. 2011 13:55