Nettsider med emneord «National tests»

Publisert 4. feb. 2019 11:30

The seminar launches the special issue, "Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring", which was recently published in the journal Acta Didactica Norge.

Publisert 7. sep. 2018 15:15

In this invited talk, Professor Antoine Fischbach, acting director of the Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET), will provide unique insights into the Luxembourgish educational testing projects, including large-scale longitudinal studies in education.

Publisert 15. aug. 2016 12:49
Mann skriver på tastatur
Publisert 15. jan. 2015 13:18

The research group “Large-scale Educational Assessment” (LEA) is aimed at developing and validating large-scale assessments, addressing relevant questions in education based on large-scale assessment data, and disseminating the findings obtained from large-scale assessment data analysis to a broad audience.

Bildet kan inneholde: svart, arkitektur, svart og hvit, stil, font.
Publisert 14. jan. 2015 17:51

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).