Nettsider med emneord «Naturfagutdanning»

Elever i naturfagsklasserommet foran en robot. Foto.
Publisert 6. apr. 2021 09:22

Forskere har filmet naturfagundervisning i tre år. Her er deres tips til lærerne.

Gutt skriver i hefte. Foto.
Publisert 8. des. 2020 10:28

TIMSS er en internasjonal undersøkelse som handler om matematikk og naturfag i skolen. Det overordnede formålet med undersøkelsen er å forbedre realfagsundervisningen.

Elever og lærer utfører og en fjernstyrt robot i klasserommet. Foto.
Publisert 8. des. 2020 10:28

En fersk internasjonal undersøkelse viser at norske ungdomsskoleelever har mye lavere kompetanse i naturfag enn elevene i våre nordiske naboland. På 9. trinn ligger vi ett år bak Sverige og faktisk to år bak Finland, fremhever forskerne bak den norske delen av undersøkelsen.

Publisert 21. apr. 2017 13:24