Personer med emneord «Organisasjonsutvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Aks, Elisabeth Kontorsjef +47-22852263 +47-91742265 (mob) elisabeth.aks@odont.uio.no Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, Personaladministrasjon, Internkontroll
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Grønning, Terje Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Haakstad, Eirik Seksjonssjef +47-22859331 +47-95701101 (mob) eirik.haakstad@jus.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, HR-system, Valg, Fakultetsstyret
Haugsland, Lin Anett Seniorrådgiver +47-93444303 (mob) l.a.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Jozelic, Jasna Rådgiver +47-22842071 jasna.jozelic@nchr.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, HR-system, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling, Menneskerettigheter og religion, Menneskerettigheter og konflikt, kulturelt mangfoldt
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelling, Teis Daniel Kontorsjef +47-22842012 +47-90085116 (mob) t.d.kjelling@nchr.uio.no Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, planarbeid, Personaladministrasjon, Adminstrativ ledelse, Budsjett, Menneskerettigheter
Kvalvåg, Elisabeth Seniorrådgiver +47-22857749 +47-92207749 (mob) elisabeth.kvalvag@admin.uio.no Opplæring, Prosjektledelse, Tilrettelegging, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Lindley, Kristin Prosjektleder +47-22856004 +47-95165128 (mob) kristin.lindley@admin.uio.no Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 +4792290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Lund, Hans-Jørgen Seksjonssjef +47-22859207 92625140 (mob) 92625140 h.j.lund@medisin.uio.no Økonomistyring, Rådgivning, Analyse, Rapportering, Organisasjonsutvikling, Budsjett, Regnskap, Forskerstøtte MED
Millar, Koyote Seniorrådgiver +47-22854238 koyote.millar@admin.uio.no Prosesstøtte, Prosess- og prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Coaching
Mjelde, Eva Helene Administrasjonssjef +47-22855548 +47-90015585 (mob) e.h.mjelde@admin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Møvig, Hanne Graver Bibliotekdirektør +47-22844001 + 47 45264592 (mob) h.g.movig@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi
Ringnes, Nina Merete Norli Seniorrådgiver +47-22857734 +47-93096866 (mob) n.m.n.ringnes@admin.uio.no Kompetanseutvikling, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 (mob) anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Arbeidsmiljø, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Stokke, Knut Tore Kontorsjef +47-22850509 +47-91702320 (mob) k.t.stokke@medisin.uio.no Ledelse, Strategi, Adminstrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Teigland Helgesen, Linda Administrasjonssjef +47 922 15 890 (mob) l.t.helgesen@medisin.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, HMS, Administrativ ledelse
Trollsås, Brede Tarald Fannemel Seniorrådgiver +47-22841035 +47-91604437 (mob) b.t.f.trollsas@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Strategisk HR, BOTT, Rapportering, Lønnsforhandlinger
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Valmot, Sidsel Gunn Seniorrådgiver +47-22856178 +47-91657409 (mob) s.g.valmot@admin.uio.no Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Wattum, Knut Seksjonssjef +47-22852240 knut.wattum@odont.uio.no HR, organisasjonsutvikling, personalledelse, omstilling
Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47-22856304 +47-45262038 (mob) l.t.s.westgaard@mn.uio.no programseminar, ForVei, seminarkoordinator, InterAct, kollegaveiledning, samtaleteknikk, organisasjonskultur, trivsel, studieteknikk, stressmestring, Gruppelærerseminar, foredragsholder, motivasjon, kurs, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, gruppefasilitator, mestring, organisasjonsutvikling
Wu, Xiao Yun Seniorrådgiver +47-22857029 +47-91352157 (mob) x.y.wu@admin.uio.no HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Endringsledelse