Personer med emneord «Overvåking og personvern»

Navn Telefon E-post Emneord
Lomell, Heidi Mork Professor +47 22850139 +47 97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Overvåking og personvern, Sikkerhet