Personer med emneord «Politirett»

Navn Telefon E-post Emneord
Ugelvik, Synnøve Førsteamanuensis I permisjon til juni 2022 synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi