Nettsider med emneord «Praksis»

Publisert 22. mars 2022 08:24
Publisert 8. sep. 2021 09:29
Publisert 26. feb. 2021 10:31
To studenter i samtale
Publisert 15. jan. 2020 10:52

Etter at veilederutdanningen er lagt inn under "Kompetanse for kvalitet", har Institutt for lærerutdanning og skoleforskning utviklet et nytt og spennende veilederprogram på 30 studiepoeng. Du kan også få opptak til veilederutdanningen gjennom ordinært opptak ved UiO.

Publisert 9. des. 2019 08:22
Publisert 22. jan. 2019 13:18
Publisert 9. okt. 2018 15:39

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Viken. 

Publisert 14. aug. 2017 08:03
Publisert 15. aug. 2016 13:26
Publisert 1. apr. 2016 11:19
Publisert 31. mars 2011 10:19
Publisert 1. sep. 2010 09:29