Personer med emneord «Rådgivning»

Navn Telefon E-post Emneord
Antoun, Selvea Rådgiver 40302561 selvea.antoun@kjemi.uio.no HMS-retningslinjer, risikovurdering, CLP/REACH/Regelverk, undervisning, kjemikaliehåndtering, LAMU, vernerunder, laboratoriesikkerhet, EcoOnline, rådgivning
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47-22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Coh, Mirjana Rådgiver +47-22852942 mirjana.coh@link.uio.no Rådgivning, Kurs, Canvas-inspo, Brukerstøtte, Canvas, wiki, Læringsteknologi, digitale læremidler, digitale læringsressurser, Digitale medier, Inspirsjonsseminar
Fjeldstad, Peik Paul Seniorrådgiver +47-22841036 p.p.fjeldstad@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Gravklev, Ellen Svendby Seniorrådgiver +47-22854476 +47-95100467 (mob) e.s.gravklev@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Rådgivning
Gregusson, Mette Rådgiver +47-22858179 +47-48212865 (mob) mette.gregusson@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning
Hauksdottir, Birna Seniorrådgiver +47-22857031 +47-48051483 (mob) birna.hauksdottir@admin.uio.no Oracle, Systemutvikling, Rådgivning, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Hinden, Ina Høj Rådgiver +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering
Holsted, Are Rådgiver +47-22844058 are.holsted@admin.uio.no Opplæring, ePhorte, Brukerstøtte, Rapportering, Arkiv, Rådgivning
Jensen, Kaj Richard Avdelingsleder +47-22859554 +47-91547902 (mob) k.r.jensen@admin.uio.no Rådgivning, Administrativ ledelse, Arrangementer
Kolstad, Elisabeth Seksjonssjef +47-22856308 +47-95037291 (mob) elisabeth.kolstad@admin.uio.no Prosjektledelse, Oracle, Rådgivning, Applikasjonsforvaltning
Kornberg Skjeflo, Mikkel Rådgiver +47-22855354 22855354 m.k.skjeflo@link.uio.no MOOC (Massive Open Online Courses), Futurelearn, Canvas Instructure, Kurs, Rådgivning, Blended Learning, Nettbasert undervisning, Fleksibel utdanning, Didaktikk, Pedagogikk
Kristoffersen, Thea Lund Rådgiver +4793092163 (mob) t.l.kristoffersen@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Kvalvåg, Elisabeth Seniorrådgiver +47-22857749 +47-92207749 (mob) elisabeth.kvalvag@admin.uio.no Opplæring, Prosjektledelse, Tilrettelegging, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Lassen, Liv Margarete Professor emeritus +47 22858059 l.m.lassen@isp.uio.no Rådgivning, Foreldresamarbeid, Mestring, Kompetanseutvikling, Barn i risiko, Resiliens
Lund, Hans-Jørgen Seksjonssjef +47-22859207 92625140 (mob) 92625140 h.j.lund@medisin.uio.no Økonomistyring, Rådgivning, Analyse, Rapportering, Organisasjonsutvikling, Budsjett, Regnskap, Forskerstøtte MED
Løberg, Cecilie Seniorkonsulent +47-22854772 +47-94841785 (mob) cecilie.loberg@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning, NAV-refusjoner
Malnes, Maja Jenssen Rådgiver +47-22858033 m.j.malnes@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Rapportering, Opplæring, Jobbnorge, Vikarbyrå, Bemanningsbyrå, Whydentify, Regelverk, Personaladministrasjon, Ansettelser
Morken, Tone Seniorrådgiver +47-22856322 +47-95832712 (mob) tone.morken@admin.uio.no Økonomirapporter, Prosjektledelse, Systemutvikling, Applikasjonsforvaltning, Rådgivning, Basware, Oracle
Rasmussen, Ingvill Professor +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Rykken, Jan Seniorrådgiver +47-22858555 jan.rykken@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Sandvik, Aina Seniorkonsulent +47-22841038 aina.sandvik@admin.uio.no Sykefravær, Langtidssyk, Rådgivning, NAV-refusjoner
Sarnes, Frank Aasmund Seksjonssjef +47-22855288 +47-93401396 (mob) f.a.sarnes@mn.uio.no Rådgivning, Personalforvaltning, HR
Skaatan, Marit Skaatan Rådgiver - permisjon Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Rådgivning, Eiendomsavdelingen
Skotte, Anne Rådgiver +47-22851345 anne.skotte@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning
Storbæk, Kristin Seniorrådgiver +47-22854030 +47-47652534 (mob) kristin.storbak@admin.uio.no Markedsføring, Arrangementer, Rådgivning, Kommunikasjon, Samfunnskontakt
Todal, Elisabeth Høgset Seniorrådgiver +47-90081079 (mob) e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Trollsås, Brede Tarald Fannemel Seniorrådgiver +47-22841035 +47-91604437 (mob) b.t.f.trollsas@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Strategisk HR, BOTT, Rapportering, Lønnsforhandlinger
Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47-22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Offentleglova, Opplæring, ePhorte, Rådgivning, Arkiv
Wang, Heidi Rådgiver +47-22857846 +47-48237080 (mob) heidi.wang@admin.uio.no Basware, Oracle, Testledelse, Rådgivning, Prosjektledelse, Applikasjonsforvaltning
Wiersholm, Anne Cathrine Seniorrådgiver +47-22854867 +47-90027567 (mob) a.c.wiersholm@admin.uio.no Rådgivning, Systemutvikling, Prosjektledelse, Oracle, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Øvstaas, Christin Seniorrådgiver +47-22855929 christin.ovstaas@admin.uio.no Basware, Systemutvikling, Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, Oracle