Personer med emneord «Sosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasbø, Gunvor Førsteamanuensis gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Akaliyski, Plamen plamen.akaliyski@sosgeo.uio.no Sosiologi
Album, Dag Professor emeritus dag.album@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Andersson, Mette Professor +47-22854974 mette.andersson@sosgeo.uio.no Migrasjon, Globalisering, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Sosiologi
Borgen, Nicolai Topstad Postdoktor +47-22855248 n.t.borgen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi, Arbeid og velferd, Inntekt
Borgen, Solveig Topstad Stipendiat +47-22845941 s.t.borgen@sosgeo.uio.no Etnisk segregering, Utdanning, Sosiologi
Brochmann, Grete Professor +47-22858336 99278730 (mob) grete.brochmann@sosgeo.uio.no Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat
Bråten, Stein Professor emeritus s.l.braten@sosgeo.uio.no Sosiologi
Ellingsæter, Anne Lise Professor +47-22855360 a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat
Engelstad, Fredrik Professor emeritus +47-22854002 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Fangen, Katrine Instituttleder +47-22855244 +47-91665112 (mob) katrine.fangen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Minoriteter, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme
Fennefoss, Arvid Førsteamanuensis emeritus Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse
Fjær, Eivind Grip Stipendiat +47-22855142 e.g.fjar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus
Flemmen, Magne Professor +47-22854270 magne.flemmen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori
Frønes, Ivar Professor emeritus 95460063 (mob) ivar.frones@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Furseth, Inger Professor +47-22858299 inger.furseth@sosgeo.uio.no Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn
Führer, Laura Maria Stipendiat l.m.fuehrer@sosgeo.uio.no Migrasjon, Rasisme, Identitet, Hvithet, Feministisk teori, Norge, Arabisk, Sosiologi
Gashi, Liridona Stipendiat liridona.gashi@sosgeo.uio.no Avvik kriminalitet og rus, Sosiologi
Hagelund, Anniken Professor +47-22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no sykefravær, Sosiologi, Makt-identitet-politikk, Velferdsstat, Internasjonal migrasjon
Hansen, Marianne Nordli Professor +47-22855267 m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Hermansen, Are Skeie Forsker +47-22844715 +47 48186012 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter
Holter, Øystein Gullvåg Professor +47-22858953 o.g.holter@stk.uio.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Kjellman, Kjell Erling Førstelektor k.e.kjellman@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvalitativ metode, Komparativ metode, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, Sosiale bevegelser
Kjølsrød, Lise +47-22858332 lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat
Krogstad, Anne Professor +47-22844394 anne.krogstad@sosgeo.uio.no Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler
Lilleaas, Ulla-Britt Forsker 22858979 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Ljunggren, Jørn Postdoktor +47-22844252 41921291 jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Klasse, Eliter, Sosial mobilitet
Lyngstad, Torkild Hovde Professor +47-22844573 92647880 (mob) t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Mastekaasa, Arne Professor +47-22856757 arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Mjøset, Lars Professor +47-22856749 lars.mjoset@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47-22855505 natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Mozetic, Katarina Stipendiat 45060947 katarina.mozetic@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Europa, Kvalitativ metode, Internasjonal migrasjon
Pedersen, Willy Professor +47-22854096 90268644 (mob) willy.pedersen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus
Rogne, Adrian Farner Stipendiat +47-22854263 92821610 a.f.rogne@sosgeo.uio.no Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode, Rus
Skardhamar, Torbjørn Professor +47-22855020 45022194 torbjorn.skardhamar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus
Skirbekk, Sigurd Professor emeritus sigurd.skirbekk@sosgeo.uio.no Sosiologi
Sæther, Inga Stipendiat inga.sather@sosgeo.uio.no sosiologi, arbeidsmigrasjon, ruralsosiologi, religionssosiologi
Sørhaug, Tian Professor emeritus h.c.sorhaug@sosgeo.uio.no Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse
Talleraas, Marie Johanne Førstekonsulent +47-22858217 +47-22858217 m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen
Toft, Maren Postdoktor +47-22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Wetlesen, Tone Schou Professor emerita t.s.wetlesen@sosgeo.uio.no Sosiologi
Wiborg, Øyvind Førsteamanuensis +47-22858669 oyvind.wiborg@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metoder, Sosiologi
Widerberg, Karin Professor emerita Sosiologi, Kjønn og familie