Nettsider med emneord «Språktilegnelse»

Kvinne på laptopskjerm. Illustrasjonsfoto.
Publisert 9. juni 2021 15:26

På konferansen Exploring Language Education (ELE) 2021 møtes forskere på tvers av språkfagene. Digitale løsninger og flerspråklighet er temaer som går igjen i programmet.