Personer med emneord «Statistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Baños, David Ruiz Førsteamanuensis innsteg +47-22855884 davidru@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bellizia, Ida Rudi Overingeniør +47-22858016 i.r.bellizia@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Forskerutdanning, Tableau, Statistikk, Rapportering
Bjurstrøm, Karl Hagen Stipendiat +47-22855328 46420463 k.h.bjurstrom@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Metode, Statistikk, kommune
Bjørnhaug, Helge J. Senioringeniør +47-22856299 h.j.bjornhaug@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Rapportering, Statistikk, Emner
Borgan, Ørnulf Professor +47-22855862 borgan@math.uio.no Statistikk, Biostatistikk
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47-22856353 +47-95209393 (mob) merethe.bremer@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Kvalitetssystem, Rapportering, Statistikk
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47-22852406 +47-93496172 (mob) nilsch@ifi.uio.no anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap
Fenstad, Grete Usterud Professor emeritus +47-22855759 grete@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Glad, Ingrid Kristine Professor +47-22855879 glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Gramuglia, Emanuele Stipendiat emanueg@math.uio.no Statistikk, sensor basert overvåkning
Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47-22840862 sveinugu@ifi.uio.no Statistikk, Informatikk, Bioinformatikk, Genomikk
Gåsemyr, Jørund Inge +47-22855960 gaasemyr@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Helland, Inge Svein Professor emeritus +47-22855873 93688918 (mob) 93688918 ingeh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hermansen, Gudmund Horn Førsteamanuensis +47-22855884 gudmunhh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hjort, Nils Lid Professor +47-22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Huseby, Arne Professor +47-22855860 +47-90125434 (mob) arne@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Jørgensen, Johanne Cecilie Høyem Avdelingsleder +47-22844174 j.c.h.jorgensen@hf.uio.no Studiewebredaktør, Studentrekruttering, Analyse, Kommunikasjon, Statistikk, Studieadministrasjon.
Ko, Vinnie Stipendiat +47-22855918 vinniebk@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk, data science
Lai, Xiaoran Forsker +47-22851229 xiaoran.lai@medisin.uio.no Matematikk, Matematisk biologi, Matematisk onkologi, Beregningsbiologi, Biostatistikk, Multiskala-modeller, Statistikk
Lergenmuller, Simon Stipendiat simon.lergenmuller@medisin.uio.no Statistikk, Biostatistikk, Epidemiologi
Nakkerud, Andreas Stipendiat +4799493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Natvig, Bent Professor emeritus +47-22855872 bent@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Statistikk
Proske, Frank Norbert Professor +47-22855867 proske@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Read, Alexander Lincoln Professor +47-22855062 97544475 (mob) a.l.read@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Statistikk
Rose, Lawrence E Professor emeritus l.e.rose@stv.uio.no Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap
Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47-22854170 m.o.ronningen@admin.uio.no Statistikk, Forskningsadministrasjon, Analyse, Forskningsresultater, Forskningspolitikk, Priser, Virksomhetsstyring
Saltyte-Benth, Jurate Forsker jurate.saltyte-benth@medisin.uio.no Statistikk
Samuelsen, Sven Ove Professor +47-22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Scheel, Ida Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Schenkel, Jonas Fredrik Stipendiat jonasfsc@math.uio.no Statistikk
Sikkeland, Karen Skadsheim Senioringeniør +47-22858248 k.s.sikkeland@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Tableau, Statistikk, Analyse, Forskerutdanning, Prosjektleder
Solbakken, Simen Sørbøe Stipendiat 45514593 s.s.solbakken@stv.uio.no Statsvitenskap, Kunstig intelligens, Maskinlæring, Internasjonal politikk, Agentbasert modellering, Spillteori, Kaosteori, Dynamiske systemer, Komplekse systemer, Metode, Statistikk
Stensrud, Mats Julius Postdoktor 48211951 m.j.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, Statistikk, Genetikk, Epidemiologi, Neuroscience
Storvik, Geir Olve Professor +47-22855894 45201667 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Swensen, Anders Rygh +47-22855871 swensen@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Søyland, Martin G. Universitetslektor +47 93662683 m.g.soyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing
Tveten, Martin Stipendiat martintv@math.uio.no Statistikk, Avviksdeteksjon, Big Data
Walker, Sam Erik +47 99700159 samerikw@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk