Nettsider med emneord «Strategi»

Publisert 2. jan. 2013 10:53
Publisert 4. nov. 2010 15:47
Publisert 29. sep. 2010 14:45

Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennomførte i perioden 2005-2009 et arbeid med utdannings- og forskningsprioriteringer i tråd med Universitetsstyrets bestilling av prosess faglige prioriteringer.