Nettsider med emneord «TALIS»

Publisert 4. sep. 2018 10:14

This year's OECD Methodological Conference focuses on the comparability of questionnaire scales across countries and brings to attention existing approaches to measurement invariance testing. The conference highlights promising developments to establish cross-country comparability in international large-scale surveys.

Publisert 15. jan. 2015 13:18

The research group “Large-scale Educational Assessment” (LEA) is aimed at developing and validating large-scale assessments, addressing relevant questions in education based on large-scale assessment data, and disseminating the findings obtained from large-scale assessment data analysis to a broad audience.

Publisert 14. jan. 2015 17:51

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).