Nettsider med emneord «TIMSS»

Lærer veileder elever i klasserommet. Foto.
Publisert 15. okt. 2021 08:25

Norske ungdomsskoleelever har over tid prestert langt svakere i naturfag enn elever i Sverige og Finland. Forskning viser at lærerne har motvirket tilbakegang i elevenes naturfagprestasjoner til tross for mange utfordringer.

Gutt skriver i hefte. Foto.
Publisert 8. des. 2020 10:28

TIMSS er en internasjonal undersøkelse som handler om matematikk og naturfag i skolen. Det overordnede formålet med undersøkelsen er å forbedre realfagsundervisningen.

Elever og lærer utfører og en fjernstyrt robot i klasserommet. Foto.
Publisert 8. des. 2020 10:28

En fersk internasjonal undersøkelse viser at norske ungdomsskoleelever har mye lavere kompetanse i naturfag enn elevene i våre nordiske naboland. På 9. trinn ligger vi ett år bak Sverige og faktisk to år bak Finland, fremhever forskerne bak den norske delen av undersøkelsen.

Image may contain: compass, tool, measuring instrument.
Publisert 12. aug. 2019 10:48

The 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction in Aachen, Germany, is well-attended by LEA members. Several paper presentations and chairing roles are part of LEA's contribution to the conference.

Image may contain: text, font, logo, line, brand.
Publisert 23. juli 2019 15:44

This year's ECER in Hamburg will be well-attended by LEA members. Several paper presentations and chairing roles are part of LEA's contribution to the conference.

Image may contain: urban design, property, real estate, neighbourhood, campus.
Publisert 10. juli 2019 15:15

This year's IEA International Research Conference in Copenhagen was well-attended by LEA members. Several paper presentations and chairing roles were part of LEA's contribution to the conference.

Image may contain: community, youth, classroom, room, child.
Publisert 10. juli 2019 11:31

We are proud of one of our PhD students, Nani Teig, who has conducted a secondary data analysis of the Norwegian TIMSS 2015 data focusing on teachers' self-efficacy, perceived time constraints, and cognitive activation strategies in science. The results of this study were published in Frontiers in Psychology.

Publisert 13. feb. 2019 10:28

This paper presents an empirical study of instructional quality based on the TIMSS 2015 data in Flanders, Germany, and Norway. The study investigates the link between instructional quality, mathematics achievement, and students' socioeconomic status across the three countries and utilizes the strengths of multilevel structural equation modeling. Implications for the strive for equity and high achievement in mathematics are presented.

Publisert 23. okt. 2018 16:43

The seminar launches the recently published book, "Tjue år med TIMSS og PISA i Norge - Trender og nye analyser".

Publisert 23. okt. 2018 16:37

Julius K. Björnsson and Rolf V. Olsen edited a book that describes how the results of the international large-scale studies PISA and TIMSS can be interpreted in the context of the Norwegian educational system. In nine chapters, the authors and editors present selected findings from these studies based on the data from almost 20 years and showcase how they may impact education in Norway.

Publisert 4. sep. 2018 10:24

The Northern Lights Conference 2018 presents findings from two key large-scale studies, PISA and TIMSS. The joint Nordic report "Northern Lights on TIMSS ans PISA" forms the basis for all presentations and is officially published during the conference.

Publisert 28. aug. 2018 18:20

The 8th IRC addresses issues surrounding the measurement, reporting, and evaluation of differences in the IEA's international large-scale studies. "The differences that make a difference" is the theme for the conference in 2019.

Publisert 7. okt. 2015 09:44
Publisert 7. okt. 2015 09:43
Mann skriver på tastatur
Publisert 15. jan. 2015 13:18

The research group “Large-scale Educational Assessment” (LEA) is aimed at developing and validating large-scale assessments, addressing relevant questions in education based on large-scale assessment data, and disseminating the findings obtained from large-scale assessment data analysis to a broad audience.

Bildet kan inneholde: svart, arkitektur, svart og hvit, stil, font.
Publisert 14. jan. 2015 17:51

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).

Publisert 28. sep. 2011 10:10
Publisert 6. aug. 2010 09:14