Nettsider med emneord «Talent»

Kjell Skogen og Marthe Trønnes. Foto
Publisert 29. mars 2022 09:57

Alle elever begynner på skolen med sine unike forutsetninger for læring, genetiske og miljøbestemte. Ved å fokusere på viljestyrke, selvkontroll og impulskontroll kan læreren hjelpe eleven til å utforske og smi fram talentene sine, til og med i videregående.