Nettsider med emneord «Teknologibasert læring»

styringspanel for møteromsfasiliteter
Publisert 9. mars 2022 15:20

Fakultetet foretar en helhetlig oppgradering av alle undervisningsfasiliteter i Helga Engs hus, inkludert fellesarealer og områder der studentene oppholder seg. 

barn som leker med appen Kaptein Morf. foto
Publisert 6. des. 2021 08:36

I sin doktorgradsavhandling viser Siri Steffensen Bratlie at de minoritetsspråklige elevene øker sitt ordforråd når de trener på morfemer i den forskningsbaserte språkappen Kaptein Morf.

Lærer med smartphone. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. mars 2021 12:29

Både tilgangen på digitale verktøy i skolen og ambisjonene om å bruke dem på nye måter er store, men bruken i undervisningen er fortsatt preget av at informasjon overføres til elevene på en relativt tradisjonell måte, viser ny klasseromsforskning.

Elever foran ipad. Illustrasjonsfoto.
Publisert 1. mars 2021 13:45

Teknologi og digitale læringsressurser gir stadig nye muligheter for læring. Men hvordan lede et klasserom fullt av teknologi?

Publisert 9. mars 2020 10:39
Kvinne som ser på nettbrett
Publisert 19. sep. 2019 12:48

Et bredt program på Skolelederdagen 2019 tegnet et tydelig bilde av utfordringer og muligheter ved at skolehverdagen preges av teknologi.

Publisert 1. mars 2013 08:37
Publisert 3. sep. 2010 09:19