Nettsider med emneord «Tilpasset og inkluderende opplæring»

Elever i klasserommet. Illustrasjonsfoto.
Publisert 7. feb. 2022 15:10

Det språklege, kulturelle og religiøse mangfaldet i klasserommet blir stadig større. Alle elevar har rett til ei tilpassa undervisning. Er dei kommande lærarane rusta til å møte desse elevane?

Publisert 1. sep. 2013 00:00
Publisert 28. sep. 2010 11:03

Ungdom har mye teknologikompetanse, men ikke nødvendigvis knyttet til teknologi som brukes i yrkeslivet. Kan den teknologien de kjenner brukes som støtte i læringssituasjoner?

Publisert 24. aug. 2010 15:04
Publisert 16. aug. 2010 15:27