Nettsider med emneord «Universitetsskoler»

Illustrasjonsfoto av jente som står med bøker under armen blant andre elever i klasserommet
Publisert 6. des. 2019 09:52

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprogram som skal være sentralt i utviklinga av framtidas flerspråklige skole. Ambisjonen er å utdanne høyt kompetente lektorer med ekspertise innenfor flerspråklighet i opplæring.

Publisert 13. mars 2013 10:42

UiO og UiT samarbeider med til sammen mer enn 100 partnerskoler som gir studentene praktiske erfaringer med undervisning og oppfølging av elever på alle skoletrinn.

Publisert 31. mars 2011 10:19