Nettsider med emneord «Utdanningspolitikk»

Fire barneskoleelever samarbeider om en oppgave med blyant og papir ved et bord.
Publisert 29. juni 2022 12:14

Med Fagfornyelsen i 2020 skulle verdiene i skolens formålsparagraf løftes tydeligere inn i læreplanen for fagene. Men solidaritet og nestekjærlighet havner i skyggen, ifølge ny rapport.

Kjell Skogen og Marthe Trønnes. Foto
Publisert 29. mars 2022 09:57

Alle elever begynner på skolen med sine unike forutsetninger for læring, genetiske og miljøbestemte. Ved å fokusere på viljestyrke, selvkontroll og impulskontroll kan læreren hjelpe eleven til å utforske og smi fram talentene sine, til og med i videregående.

Publisert 14. juni 2021 17:06
Publisert 2. juni 2021 12:40
Publisert 15. mai 2020 16:22
Publisert 19. aug. 2019 14:15
Elever som sitter ved pulter i rekke, lærer som snakker med dem. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Publisert 31. juli 2013 14:12
Publisert 6. aug. 2010 09:12