Nettsider med emneord «Utdanningspolitikk»

Publisert 15. mai 2020 16:22
Elever som sitter ved pulter i rekke, lærer som snakker med dem. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Publisert 28. mai 2015 12:16
Publisert 31. juli 2013 14:12