Personer med emneord «Utvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Adolfsson, Johanna Sofia Postdoktor +47 22858878 j.s.adolfsson@sum.uio.no Kulturpsykologi, Globale Sør, Utvikling, Afrika, Malawi, Kvalitativ forskning
Bjørneseth, Frida Ph.d.-kandidat frib@nupi.no Utvikling, Bistand, NGOer, Religion, Etiopia, Øst-Afrika
Chatterjee, Niladri Postdoktor +47 22858901 niladri.chatterjee@sum.uio.no Global helse, Sør-Asia, Historie, Postkolonialisme, India, Bangladesh, Globalisering, Utvikling
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Universitetsbibliotekar +47 22859709 +47 40471116 m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no Bibliotek, Rettsvitenskap, Utvikling, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskning, Forskningsstøtte, Rettsteknologi, Bibliotekutvikling
Dowdy, Sean Postdoktor sean.dowdy@sai.uio.no psykoanalyse, Slektskap, Ritualer, Semiotikk, Verdier, Sosial organisasjon, India, Utvikling
Ferschmann, Lia Postdoktor +47 22845983 lia.ferschmann@psykologi.uio.no PROMENTA, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, MRI, utvikling
Hansen, Arve Forsker +47 22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Kjøtforbruk og kjøtreduksjon, Vietnam, Asia, Mat, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Jakobsen, Jostein Postdoktor +47 22858805 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Kjellman, Kjell Erling Førstelektor +47 22854140 k.e.kjellman@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvalitativ metode, Utvikling, Komparativ metode, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, Sosiale bevegelser
Larsen, Fredrik Senioringeniør +47 22840748 fredrik.larsen@usit.uio.no Cerebrum, Weblogin, utvikling, SAML, autentisering, integrasjon, IAM, IdM, scrum, API, MQ
Neumark, Tom Postdoctoral Fellow +47-22858925 thomas.neumark@sum.uio.no Øst-Afrika, Utvikling, Global helse, antropologi, fornybar energi, etikk
Nielsen, Kirsten Milo Tromborg Universitetslektor k.m.t.nielsen@sai.uio.no Utvikling, bærekraft, elektrisitet, konfliktforskning
Nordtømme, Christina Skåre Overingeniør +47 94828118 (mob) c.s.nordtomme@usit.uio.no Cerebrum, utvikling, Python
Rosenberg, Milda Nordbø Stipendiat +47 22854165 +47 97947785 (mob) 97947785 m.n.rosenberg@sosgeo.uio.no Klimatilpasning, Utvikling, Verdikjeder, Kaffe, Afrika, Burundi
Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no Cyklotron, Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer
Wig, Ståle Postdoktor +4790523201 stale.wig@sai.uio.no Utvikling, etikk, business, økonomisk antropologi, absurditet, bistandsarbeid, Afrika, Lesotho, Cuba
Wik, Klaus Overingeniør +47 22858268 klaus.wik@hf.uio.no Brukeradministrasjon, Arkitektur, IT‐tjenester, Brukerstøtte, Utvikling, Internett, Veiledning