Nettsider med emneord «VIVA»

Nærbilde av kamera. Illustrasjonsfoto.
Publisert 7. apr. 2022 14:01

Utdanningen til fremtidige generasjoner står på spill når vi skal utdanne nye lærere. Lærerutdanningen må være relevant for det som skjer i skolen. Kan en videoapp være en del av løsningen?

Person holdning phone. Photo.
Publisert 25. nov. 2020 11:20

The VIVA project is developing the VIVA app for video and audio recordings according to the Data Protection Regulation (GDPR).

Personer med mobiltelefon
Publisert 7. mai 2020 16:33

Opptaks-appen VIVA skal med nye midlar bli betre integrert med læringsplattforma Canvas. Målet er å gjere det enklare for studentar å knyte kunnskap og erfaringar fra praksis til læringsprosessane på campus