Nettsider med emneord «Valg»

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvordan får jeg stemt i praksis?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvordan får jeg stemt i praksis?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Disse valgsidene omhandler valginformasjon om midlertidig vitenskapelige ansatte til valgte organer ved UV.

Publisert 15. sep. 2015 11:24
Publisert 15. sep. 2015 11:24
Publisert 15. sep. 2015 11:24
Publisert 15. sep. 2015 11:24
Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hva er fristen for å fremme forslag til kandidater?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hva er fristen for å fremme forslag til kandidater?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvilke regler gjelder i forhold til kjønnsmessig balanse?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvilke regler gjelder i forhold til kjønnsmessig balanse?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvem har stemmerett ved valg? Hvem er valgbar?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Hvem har stemmerett ved valg? Hvem er valgbar?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Arrangeres det valgmøte?

Publisert 15. sep. 2015 11:24

Arrangeres det valgmøte?

Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 11:03
Publisert 19. okt. 2011 10:31

Hva gjelder spesielt for fakultetsstyrevalget?

Publisert 19. okt. 2011 10:31

Hva gjelder spesielt for ILS-valget?