Nettsider med emneord «app»

Banner teknologiserie. Illustrasjon.
Publisert 4. mai 2021 10:00

Verktøy muliggjør, rammer inn og begrenser aktiviteten vår. På samme måte er det med digitale læringsressurser. Hvordan de digitale verktøyene er designet, betyr mye for læringsmulighetene.

Illustrasjonsfoto av lærer som hjelper elev med Ipad
Publisert 11. mars 2020 14:03

Tidligere studier har vist at kunnskap om språkets minste betydningsbærende enheter, morfemene, har en positiv effekt på ordforrådsutvikling, samt lese- og staveferdigheter.