Personer med emneord «bioinformatikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Enersen, Morten Førsteamanuensis 22840316 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47 22840862 sveinugu@ifi.uio.no Statistikk, Informatikk, Bioinformatikk, Genomikk
Hovig, Eivind Professor +47 22858504 ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Kuijjer, Marieke Gruppeleder +47 22840528 marieke.kuijjer@ncmm.uio.no Bioinformatikk, Kreft, Genomikk, Statistikk sannsynlighetsregning og forsikring
Landin, Maria A. Senioringeniør/Forsker 45 50 26 87 mariaal@odont.uio.no miRNA, In situ hybridisering (ISH), Real-time RT-PCR, Laser mikrodisseksjon (LMD), bioinformatikk, epigenetikk, toksikogenomikk, RNA-isolering
Lemma, Roza Berhanu Forsker r.b.lemma@ncmm.uio.no Bioinformatikk, Molekylærbiologi, Epigenetikk, Genomikk
Lærdahl, Jon Kristen Førsteamanuensis +47 99507335 (mob) jonkl@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, ELIXIR Oslo, Proteinstruktur
Mathelier, Anthony Gruppeleder +47 22840561 +47 91638461 (mob) anthony.mathelier@ncmm.uio.no Genetikk, Genregulering, Bioinformatikk, Kreft, Transkripsjon faktor, MicroRNA
Nederbragt, Lex Førstelektor +47 22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Rognes, Torbjørn Professor +47 22844787 +47 90755587 torognes@ifi.uio.no Bioinformatikk, Algoritmer, Parallellisering, Mikrobiom
Sandve, Geir Kjetil Ferkingstad Professor +47 22840861 geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Skotheim, Rolf I. Professor II - Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk +47-22781727 rolf.i.skotheim@rr-research.no Bioinformatikk, Genomikk, Kreft, Livsvitenskap
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47 22854789 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning