Nettsider med emneord «digitalisering»

Students in the vestibule of Helga Engs hus, working alone and in groups on digital devices.
Publisert 27. sep. 2022 17:19

Do you think using platforms such as Wikipedia, YouTube or Discord is useful for learning? How can the university support students when they use them for studying? 

Publisert 27. sep. 2022 15:24
Publisert 19. sep. 2022 08:26
Prosjektlogo med teksten "platforms". Ser ut som et nettbrett med sky på. Inni skyen er det noe som kanskje kan likne på strektegninger av en familie, kanskje på trær. Blå og hvit.
Publisert 30. juni 2022 14:33

Hvilken plass har de digitale plattformene i familier, og hva betyr de for relasjonene mellom generasjonene? I dette prosjektet studerer forskerne endringer i hverdagslivene til tregenerasjons-familier i fem europeiske land.

Mann presenterer foran lerret. Foto
Publisert 6. jan. 2022 11:12

Ressurssenteret IDEA tilbyr kurs og arrangementer for UVs studenter og ansatte fra midten av januar og utover hele vårsemesteret. Aktivitetskalenderen oppdateres kontinuerlig, så følg med og engasjer deg! 

Studenter i forelesningssal. Foto
Publisert 2. nov. 2021 12:24

Lurer på hvordan du kan nå bedre fram til studentene dine? Tenker du at de digitale verktøyene du bruker – eller blir utsatt for – kan bli enda bedre integrert i undervisningen? Ta en prat med ressurssenteret IDEA.

Ipader. Foto
Publisert 27. okt. 2021 12:45

Disse to spørsmålene har forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo, Høgskulen i Volda og Kunnskapssenter for utdanning i Stavanger fått nøyaktig ett år på seg til å svare på.

Studenter og lærer snakker sammen rund et bord.
Publisert 15. okt. 2021 15:14

IDEA er et ressurssenter for innovasjon og digitalisering i utdanningen som nå etableres ved og for UV-fakultetet. 

Portrettfoto av Crina Damsa. Foto.
Publisert 15. okt. 2021 09:21

Samfunnet skriker etter bærekraftige praksiser i digital undervisning og pedagogisk utvikling som er systematiske og forskningsbaserte, fremhever ny visedekan for innovasjon og digitalisering.

Publisert 11. mars 2021 14:36
Illustrasjonsikoner av digitale verktøy som f.eks. PC, nettbrett osv.
Publisert 11. des. 2020 08:02

Stadig flere elever får sin personlige digitale enhet i skolen. Men hvem er det som skal velge ulike digitale verktøy og læremidler elevene skal bruke i opplæringen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar 25. januar! 

Webinaret ble avhold 25. januar 2021 opptaket finner du her.

Jente som sitter på en huske og leser på datamaskinen sin. Tre bøker er illustrert over hodet hennes.
Publisert 13. okt. 2020 14:01

Hva innebærer det at en stadig større andel av elevenes lesing foregår på skjerm? I webinaret  2. november får du et nærmere innblikk i en rekke spørsmål om digital lesing og (in)effektiv (?) bruk av digitale enheter i elevenes leseopplæring. 

Publisert 19. juni 2020 14:30
Roboten Pepper ser i kamera med nettbrett i hendene
Publisert 19. mars 2020 08:53

Ny digital teknologi endrer hvordan vi lærer og underviser. Nå etterlyser forskere mer handlekraft og kunnskap på feltet, slik at også lærerne og utdanningsinstitusjonene får styre utviklingen.

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, moro, team, blond.
Publisert 30. sep. 2019 12:13

September har vært påvirket av det digitale i FIKS. Høstens første faglige frokost handlet om det digitale klasserommet, kunnskapsbasen er oppdatert med informasjon om digitalisering og GEPP-rapporten om digitale en-til-en-klasserom er i stadig utvikling. Les videre for mer om dette og resten vi har gjort i september!

Bildet viser en illustrasjon av en datamaskin med bøker på skjermen
Publisert 9. juli 2019 13:11

Arrangementet er fullt. Meld deg på ventelisten

Skolen er i endring. Papirbaserte læremidler støver ned, og personlige skjermer lyser opp stadig flere klasserom, fra 1. til 10. klasse. På denne faglige frokosten gir FIKS en tilstandsrapport om digitaliseringen av norske klasserom der hver enkelt elev får sin egen skjerm.

Jente på ungdomstrinnet bak pulten, lærer med nettbrett foran. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Å skille mellom fakta og fiksjon er en avgjørende ferdighet i et stadig mer digitalisert samfunn. Nye undervisningsmetoder og ny teknologi utviklet ved UiO hjelper elever å trene på kritisk tenkning sammen.

Publisert 22. juni 2018 17:00

Prosjektet har som mål å utvikle og undersøke et undervisningstilbud for førsteårsstudenter i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Det tematiserer hvordan didaktiske komponenter og bruk av  digital teknologi  fungerer som medierende betingelser for læring og danning.

Publisert 21. nov. 2014 14:33
Publisert 6. aug. 2010 09:13