Nettsider med emneord «dysleksi»

Liten gutt leker og ser tankefull ut.
Publisert 10. jan. 2022 08:20

Mange barn har vedvarende utfordringer med språk, skriving, lesing og regning. Det kan ha negative konsekvenser for skoleresultater. Men kan denne typen vansker også påvirke barnas mentale helse?

Tonje Amland og Caroline Solem. Foto.
Publisert 4. mars 2021 09:36

Rundt halvparten av de som har dysleksi, har også vansker med matematikk, som hvis de er alvorlige nok, ofte betegnes som dyskalkuli. For mange blir bare dysleksien oppdaget. 

Eline Skrede og Monica Melby-Lervåg. Foto: Elise Koppang Frøjd / UiO
Publisert 3. sep. 2020 12:25

Mange barn i det norske skolesystemet har dysleksi, mellom 7 og 10 prosent. Men hvordan fanges denne elevgruppen opp, og hva krever det av skolen?

Publisert 18. aug. 2010 10:25