Personer med emneord «ePhorte»

Navn Telefon E-post Emneord
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomi, Basware, Innkjøper, Kontrakter, ePhorte, HR-system
Andersen, Lena Seksjonssjef +47 22855330 +47 95921564 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Prosjektledelse, Arkiv
Aulin, Thomas Rådgiver +47 22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Reise, Refusjon, Forskudd, ePhorte, Verneombud
Bakken, Karl Johan Ullavik Rådgiver +47 22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, Timeplanlegging (TP), Canvas, FS, ePhorte, Oppdragskontakt, Masterprogram, EPN
Bakken, Kristian Bjelbøle Rådgiver +47 22854447 k.b.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, ePhorte, Bachelorprogram
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47 22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, arkiv, ePhorte, RPA
Berstad, Marie Seniorkonsulent +47 22857041 marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus, Erasmus+, Studieveiledning, FS, ePhorte, Ekstern utdanning, Internasjonalisering, Utveksling, Utvekslingsavtaler
Bjerkaker, Stein Stølen Førstekonsulent +47 22850418 s.s.bjerkaker@media.uio.no studieadministrasjon, studier, eksamen, FS, Inspera, canvas, nettsider, TP, ePhorte
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47 22844053 h.a.borge@admin.uio.no Arkiv LOS, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, kurs
Båum, Anne Rådgiver +47 22844265 anne.baum@ub.uio.no Rekruttering, Personaladministrasjon, ePhorte, HR-system, SAPDFØ
Dobos, Eva Rådgiver +47 22859316 +47 95144481 (mob) eva.dobos@jus.uio.no CRISTIN, ePhorte, Utlysninger, Pressekontakt
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47 22854482 hanne.eriksen@admin.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Frostestad, Guro Avdelingsleder +47 22859457 +47 93080171 (mob) +47 93080171 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47 22845587 gunnar.hartvig@admin.uio.no dokumentasjonsforvaltning, arkiv, ePhorte
Holsted, Are Rådgiver +47 22844058 are.holsted@admin.uio.no Arkiv, Rapportering, Brukerstøtte, Opplæring, Rådgivning, ePhorte
Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47 22858157 +47 92646526 (mob) t.a.kramer-olsen@admin.uio.no eSak, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkivfaglig veiledning, Innsynsbegjæringer
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47 22856945 tino.lamprecht@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Superbruker
Langseth, Solfrid Oppedal Seniorkonsulent +47 22844433 s.o.langseth@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Lopez Munoz, Yamila Rådgiver +47 22852242 y.l.munoz@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, innsynsbegjæringer, Postmottak
Moe, Øystein Seniorkonsulent +47 22856490 oystein.moe@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Måseidvåg, Liv Tone Rådgiver +47 22856008 l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Nilsen-Nygaard, Astrid Seniorkonsulent +47 22854393 astrid.nilsen-nygaard@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Nystøyl, Toralf Seniorrådgiver +47 22857373 toralf.nystoyl@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47 22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Pandey, Karianne Labråten Rådgiver +47 22859333 k.l.pandey@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Dokumentasjon, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Topografisk arkiv
Prestgard, Liv Seniorkonsulent +47 22845316 liv.prestgard@admin.uio.no ePhorte, Postmottak, Offentlig journal, Journalføring
Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Rykke, Anders Førstekonsulent +47 22844473 anders.rykke@hf.uio.no Personaladministrasjon, HMS, ePhorte
Salazar, John Erick Avdelingsleder +47 22856773 j.e.salazar@admin.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, Teamleder
Stunes, Lene Seniorkonsulent lene.stunes@admin.uio.no arkiv, ePhorte
Valdal, Tone Grethe Seniorkonsulent t.g.valdal@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Vibe, Ingeborg Rådgiver +47 22845312 ingeborg.vibe@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Support, kurs
Wold-Dobbe, Kristine Seniorkonsulent +47 22854673 +47 22854673 (mob) kristine.wold-dobbe@ibv.uio.no DFØ, ePhorte, Eksamen, Klagesaker, Fusk, Inspera