Personer med emneord «ePhorte»

Navn Telefon E-post Emneord
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47-22851670 m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Andersen, Lena Seksjonssjef +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no Prosjektledelse, Arkiv, ePhorte
Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47-22851674 +47-92402555 (mob) 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat
Aulin, Thomas Rådgiver +47-22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Refusjon, Nettpublisering, Reise, ePhorte, Forskudd
Bakken, Karl Johan Ullavik Seniorkonsulent +47-22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Masteropptak, Masterkontrakter, Timeplanlegging, TP, Canvas, FS, ePhorte
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47-22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Berg, Øyvind A. Seniorkonsulent +47-22845314 o.a.berg@medisin.uio.no ePhorte, Postmottak, UiO-noark, Innsynsbegjæringer, Offentleglova, Journalføring
Berstad, Marie Seniorkonsulent +47-22857041 marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus+, Semesterstart, Studieveiledning, FS, ePhorte
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47-22844053 h.a.borge@admin.uio.no Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, ePhorte, Innsynsbegjæringer, Postmottak, Arkiv, Kurs, Journalføring, Veiledning
Carlsen, Kjersti Elisabeth Rådgiver +47-22852228 k.e.carlsen@odont.uio.no Nettpublisering, ePhorte, PACS
Dobbe, Kristine Førstekonsulent +47-22854673 kristine.dobbe@ibv.uio.no eBilag, ePhorte
Dobos, Eva Rådgiver +47-22859316 +47-95144481 (mob) eva.dobos@jus.uio.no CRISTIN, ePhorte, Utlysninger, Pressekontakt
Engh, Aasta Karen Seniorkonsulent +47-22857979 +47-41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Eriksen, Hanne Førstekonsulent +47-22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no Arkiv, Superbruker, ePhorte
Frostestad, Guro Avdelingsleder +47-22859457 930 80 171 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte
Førland, Sigrid Seniorkonsulent +47-22858169 sigrid.forland@admin.uio.no Arkiv, Innsynsbegjæringer, Veiledning, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Kurs, Postmottak, ePhorte
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47-22845587 gunnar.hartvig@jus.uio.no ePhorte, arkiv
Hinden, Ina Høj Rådgiver +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering
Holsted, Are Rådgiver +47-22844058 are.holsted@admin.uio.no Opplæring, ePhorte, Brukerstøtte, Rapportering, Arkiv, Rådgivning
Innes, Anne Gunhild Seniorkonsulent +47-22855869 a.g.innes@geo.uio.no FS, Eksamen, Forskerutdanning, ePhorte, PhD, Parat, Epay, Studieadministrasjon
Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47-22858157 t.a.kramer-olsen@admin.uio.no Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Innsynsbegjæringer, Arkivfaglig veiledning, Kurs, ePhorte, Postmottak, Arkiv, Journalføring
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Langseth, Solfrid Oppedal Seniorkonsulent +47-22844433 s.o.langseth@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Lopez, Yamila Rådgiver +47-22852242 yamila.lopez@odont.uio.no ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkiv, innsynsbegjæringer, Postmottak
Løvik, Frode Administrativ leder +47 22841618 +47 92663059 (mob) frode.lovik@tik.uio.no Personalledelse, Økonomistyring, Budsjett, Årsplan, ePhorte
Moe, Øystein Seniorkonsulent +47-22856490 oystein.moe@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Måseidvåg, Liv Tone Seniorkonsulent +47-22856008 l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Nilsen-Nygaard, Astrid seniorkonsulent/arkivar +47 22 85 43 93 astrid.nilsen-nygaard@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Nystøyl, Toralf Rådgiver +47-22857373 toralf.nystoyl@sv.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Prestgard, Liv Seniorkonsulent +47-22845316 liv.prestgard@medisin.uio.no ePhorte, Postmottak, Offentlig journal, Journalføring, prisnominasjoner, priser
Rodriguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47-22840500 +47-95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Rustad, Ole Rådgiver +47-22851387 +47-41385202 (mob) ole.rustad@medisin.uio.no Administrasjon, ePhorte, Helse miljø og sikkerhet, HMS, HMS-koordinator
Rykke, Anders Førstekonsulent +47-22844473 anders.rykke@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Røysum, Terje Innkjøper og arkivansvarlig +47-22858795 terje.roysum@sum.uio.no Refusjon, ePhorte, Reise
Salazar, John Erick Arkivleder +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Sæther, Gunn Bjella Rådgiver +47-22852238 g.b.sather@odont.uio.no Innsynsbegjæringer, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Postmottak, Arkiv, Journalføring, ePhorte, Arkivfaglig veiledning
Ulleland, David Seniorkonsulent +47-22845845 +47 97723428 david.ulleland@nhm.uio.no ePhorte, Arkiv, Personaladministrasjon, Sidegjøremål
Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte
Vibe, Ingeborg Rådgiver +47-22845312 ingeborg.vibe@medisin.uio.no Opplæring, ePhorte, Kurs, Brukerstøtte, Arkivplan, Offentlig journal
Viksjø, Kristin Koren Seniorkonsulent +47-22845588 k.k.viksjo@nhm.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47-22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Offentleglova, Opplæring, ePhorte, Rådgivning, Arkiv