Nettsider med emneord «eksamen»

Kvinnelig student med PC. Foto
Publisert 3. feb. 2022 16:27

Mange lærere, skoleledere og lærerutdannere har etterlyst endringer av eksamensformene. Ellers er det ikke mulig å gjennomføre fagfornyelsen, mener de. Vil våren 2022 gi skolene en gylden mulighet til å teste ut nye vurderingsformer?

Illustrasjon av eksamensforberedelser
Publisert 13. des. 2021 11:02

FIKS inviterer til webinar mandag 7. februar der vi ser nærmere på ulike eksamensformer og hvordan de kan understøtte eller forstyrre intensjonene i LK20. 

Webinaret ble gjennomført 7. februar, opptaket finner du her.

Publisert 26. feb. 2021 10:31
Publisert 26. apr. 2016 22:35

Fredag 22. april 2016 ble en historisk dag for Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Selv om Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gjennomført digital eksamen på praktisk-pedagogisk utdanning, for flere hundre studenter, siden 2012, var dette dagen vi hadde ventet på. Fakultetet skulle ha ansvaret for å arrangere og overvåke gjennomføringen av skoleeksamen på eksamensløsningen Inspera.

Publisert 27. okt. 2015 08:31
Publisert 27. juni 2012 12:42
Publisert 28. juni 2011 13:27

The ASSESS study investigates the rationales and policies for accreditation and selection of secondary students in the Scandinavian education systems; and the national authorities’ strategies for ensuring validity and comparability of the assessments that underpin these accreditation and selection procedures.