Nettsider med emneord «en-til-en-klasserom»

Ann Michaelsen og Øystein Gilje. Foto.
Publisert 5. feb. 2021 12:18

Hva vet vi om digitalisering i skolen? Hva er det forsket på og hva trenger vi mer kunnskap om?

Elev som jobber på iPad i klasserommet
Publisert 1. des. 2020 13:37

MuLVu studerer hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med multimodale produkter og hvordan lærerne vurderer dette arbeidet i klasserom hvor alle elever har sin egen digitale enhet (en-til-en-klasserom).