Nettsider med emneord «historie»

Publisert 24. sep. 2010 12:36

Det utdanningsvitskaplege fakultetet (UV) blei etablert 1. januar 1996 og består i dag av tre institutt og eitt senter.