Nettsider med emneord «lærersamarbeid»

Jente sitter alene med hodet i fanget i skolekorridor.
Publisert 22. des. 2021 08:06

Lærere skal ikke stå alene. De innadvendte elevene som står i fare for å utvikle vansker senere, trenger hjelp tidlig og fra flere hold, mener forsker.

Forsiden av TALIS 2018-rapporten
Publisert 26. juni 2019 13:15

Samtidig oppgir de fleste lærerne at de har et godt arbeidsmiljø. Dette er noen av funnene i TALIS 2018, en internasjonal studie av læreres og skolelederes opplevelse av yrkeshverdagen og arbeidsbetingelsene i skolen. Undersøkelsen er i regi av OECD.

Publisert 5. apr. 2019 13:05