Nettsider med emneord «læringsanalyse»

Publisert 31. aug. 2022 15:28

I forbindelse med Rogers Kaliisa's PhD disputas arrangerer vi et forskerseminar med fokus på menneskelige faktorer i læringsanalyse samt praktisk arbeid i Norge for å forbedre elever og studenters betingelser for læring.

Publisert 10. juni 2022 12:42

Da er det hyggelig å kunne melde at arbeidsgruppa for utvikling av en GDPR policy for arbeid med kvalitet i utdanningene ved Universitetet i Oslo har levert et policy notat til ledelsen ved UiO som nå skal ut på høring blant fakultetene. Tittelen er "Læringsanalyse og kvalitet i utdanningene ved UiO: Forslag til personvernpolicy", og formålet er å vurdere juridiske, personvernmessige og etiske spørsmål knyttet til å etablere læringsanalyse som en pågående og systematisk aktivitet ved UiO.

Publisert 11. mai 2022 14:34
Publisert 12. nov. 2021 14:13

Vi inviterer til en teknisk og konseptuell workshop om bruk av språkteknologi i forskning på undervisning og læring. Fokus vil være på regelbaserte- og maskinlæringsteknikker for å skape mening ut av tekst brukt for undervisning- og læringsformål. Workshopen vil foregå i forskningsparken.

Stipendiat Rogers Kaliisa
Publisert 19. feb. 2021 12:35

Det er en glede å kunngjøre at stipendiat Rogers Kaliisa ved Institutt for pedagogikk (Iped) er valgt som studentmedlem i styret for Society for Learning Analytics Research (SoLAR).

Publisert 5. nov. 2020 12:30

Vi inviterer til et PhD-forskermøte om læringsanalyse. Det er et uformelt møte der noen av PhD studentene ved UiO som fokuserer på læringsanalyse får presentere og diskutere sitt arbeid.

Publisert 4. nov. 2020 16:50

Vi inviterer til HuLAR seminar med fokus på bruk av læringsanalyse for undervisningsformål, og kvalitetsutvikling av studieprogrammer og emner. Seminaret er for ansatte ved UiO som er interessert i å bruke læringsanalyse i sine aktiviteter.

Publisert 4. nov. 2020 16:43

We invite you to a HuLAR seminar focusing on the use of learning analytics for teaching purposes and quality development of study programmes and courses. The seminar is for personell at UiO interested in using learning analytics in their activities.

Bildet kan inneholde: produkt, linje, colorfulness, torget.
Publisert 25. okt. 2019 14:02

HuLAR er et hub/node-nettverk og en støttestruktur for forskere og ansatte ved UiO som ønsker å gjøre data-drevet forskning og praksisutvikling for å forbedre studenters betingelser for læring.

Publisert 21. nov. 2014 14:33
Publisert 19. juni 2014 13:22
Publisert 31. aug. 2010 13:56