Nettsider med emneord «læringsmiljø»

Publisert 14. jan. 2022 12:46

Lærerrolle brukes for å beskrive forventninger, sosial rolle og selve utøvelsen av yrket. Vi skal legge vekt på utøvelsen - læreres pedagogiske praksis.

Bildet kan inneholde: menneskelig, mote, moro, lykkelig, begivenhet.
Publisert 14. jan. 2022 12:40

LK20 uttrykker forventninger om at elevene skal være aktive i sine egne læringsprosesser. De skal fylle en aktiv elevrolle. Hvordan kan ulike elevroller beskrives?

Publisert 14. jan. 2022 12:40

Elevmedvirkning er et omfattende begrep med mange implikasjoner. På denne siden ønsker vi å avklare ulike begreper knyttet til elevmedvirkning

Vasbø Brevik
Publisert 10. sep. 2020 08:24

Førsteamanuensis Kristin Vasbø og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er blant de syv første som får utmerkelsen.

Roboten Pepper ser i kamera med nettbrett i hendene
Publisert 19. mars 2020 08:53

Ny digital teknologi endrer hvordan vi lærer og underviser. Nå etterlyser forskere mer handlekraft og kunnskap på feltet, slik at også lærerne og utdanningsinstitusjonene får styre utviklingen.