Nettsider med emneord «praksisveiledning»

Lærerstudent i praksis hjelper elev i klasserommet
Publisert 5. nov. 2020 23:27

DIPP-prosjektet skal vurdere muligheten for å utnytte digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet i praksis.